منوی دسته بندی
مشاوره

طراحی

بازرسی

اجرا

معرفی
|

احمد زند موسس نیفام، مهندس و بازرس بین امللی جوش،فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی مالک اشتر در رشته ی مهندسی تکنولوژی جوشکاری

کارشناس،متخصص،طراح،مشاور و مدرس موضوعات مرتبط با جوشکاری،برشکاری ولحیم کاری 

بیش از 20 سال سایقه مرتبط در صنعت

نویسنده ده ها مقاله مرتبط در حوزه جوشکاری و لحیم کاری،مربی جوشکاری 

آموزش های ویدیویی نیفام

آموزش های تخصصی نیفام

محصولات نیفام

اخبار جدید نیفام

با یک تماس در خصوص کسب و کار خود مشاوره بگیرید